ĐẦU CÂN ĐÓNG NGẮT SOLENOID

đầu cân đóng ngắt solenoid

Model:BDE 2007 – 6 key Modbus Weighing Indicator & Controller
■ MINI 96mmx48mm Panel size
■ DC 12-24V Power Supply
■ 6 Character 0.62” Ultra Light 7 segment LED Display.
■ A/D Conversion Rate 120 times/Sec.
■ PEAK HOLD function.
■ Internal resolution up to 1/1,000,000.
■ Displayed resolution:1/30,000.(Suggest).
■ Power for eight 350Ω Load Cells.
■ One set points: SP1,SP2,FF,HI,LO
■ Built-in OP-01 8 Control I/O (Open Collector).
■ Built-in OP-02A RS-232 interface.
Optional:
OP-02B RS-485 (Modbus RTU interface).
OP-05 Analog 4-20mA.
OP-06 Analog 0-10V.
OP-09-01 12V Adaptor
OP-09-02 24 V DC Transformer

Các sản phẩm khác

Mr Nguyên:0936 120 500 - 0984 669 566

Ms Ngân:0934 120 500 - 0984 064 384

Địa chỉ cân điên tử digi: 46 Đường D1, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

Phòng kinh doanh
Mr Nguyên

0936 120 500
0984 669 566

Ms Ngân

0934 120 500
0984 064 384

46 Đường D1 ,
Phường 25 ,
Quận Bình Thạnh ,
TP.Hồ Chí Minh